Sistemul de Comanda si Control

Tehnologia SCADA aplicata in Sisteme de alimentare cu apa

Sistemul public de alimentare cu apă potabilă reprezintă ansamblul construcțiilor și terenurilor, instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de alimentare cu apă.

Sistemul public de alimentare cu apă este format din următoarele componente: captări, aducțiuni, stații de tratare a apei brute, stații de pompare, rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile, rețele de distribuție, branșamente până la punctul de delimitare.

De la stațiile de tratare, apa este transportată prin conducte către rezervoarele de apă și apoi distribuită, prin stațiile de pompare, către populație.

Alimentarea cu apă este un sistem hidrotehnic alcătuit din:

 • captare de apă brută;
 • pompare treapta I, dacă e cazul;
 • conducte de aducțiune, pentru transportul apei brute de la sursă, la stația de tratare;
 • stație de tratare, pentru corectarea calității apei brute, funcție de calitatea impusă la consumator;
 • rezervoare, pentru înmagazinarea volumului de apă necesar pentru: rezerva de avarie, compensarea consumului orar, rezerva necesară pentru combaterea incendiilor;
 • stație de pompare treapta a II-a, pentru asigurarea presiunii necesare în rețeaua de distribuție, dacă e cazul. Asigurarea presiunii se poate asigura și gravitațional;
 • rețea de distribuție, pentru distribuția apei la consumatori;
Sistemul SCADA

Sistemul SCADA asigura:

 • achiziția de la traductoare a mărimilor caracteristice funcționarii instalației de alimentare cu apa la nivelul stațiilor locale,
 • protocolare și afișarea pe display, prelucrarea datelor achiziționate, prelucrări primare, încadrări intre limite, afișarea situației operative,
 • alarmări în cazul depășirii limitelor, comunicația cu nivelul ierarhic superior
 • asigurarea comenzilor conform algoritmului de funcționare a instalațiilor tehnologice,
  transmiterea datelor la nivelul central,
 • urmărirea funcționarii stațiilor prin intermediul schemelor sinoptice dinamice, elaborarea raportului de urmărire bilanțuri stații și a situațiilor operative, transmiterea datelor către actorii de decizie.
Transmisia de date
Transmisia de date se realizează prin modem-uri GSM și/sau radio.
Marimi tehnologice ce se urmaresc
 • presiunea
 • temperatura
 • stare pompe
 • debitul
 • nivelul

Local se realizează controlul pompelor de apă prin intermediul microcontroler, reglarea făcând-se funcție de debit sau presiune. în bucla de reglare este integrat un microcontroler care realizează logica de comandă și reglare.

Sistem de monitorizare si control

Sistemul informatic care face obiectul proiectului asigură:

 • monitorizarea și controlul procesului tehnologic;
 • achiziția datelor provenite de la traductoare și prelucrarea lor;
 • încadrarea între limite tehnologice a mărimilor achiziționate, alarmare în cazul depășirii acestor limite;
 • comanda pompelor, reglarea făcând-se funcție de debit sau presiune în rețeaua de distribuție apă potabila;
 • realizarea raportului de urmărire și a raportărilor specifice;
 • elaborarea de rapoarte de sinteză utilizând datele din baza de date si/sau din arhive și prezentarea lor pe display sau imprimantă, cu posibilitatea completării/modificării lor de către utilizator;
 • prezentarea mărimilor achiziționate la unitatea centrală, pentru obiectivizarea răspunsurilor specifice,
 • eliminarea și /sau minimizarea efectelor asupra procesului tehnologic; Prezentarea se face sub forma de schemă sinoptică generala și pe sectoare, instrumente virtuale și înregistrări grafice de evoluție pe diverse perioade de timp;
 • prezentarea conținutului bazei de date și a arhivelor, cu posibilitatea completării / modificării acestora;
 • asigurarea suportului informațional prin crearea și întreținerea unei baze de date sigure și complete;
 • informare factorilor de decizie în vederea luării masurilor optime ce se impun;
 • managementul industrial corelat cu mersul economică-financiar și urmărire a producției;